Liên kết Website

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Khách Online

Hiện có 86 khách Trực tuyến

Lượt truy cập

Số lần xem bài viết : 217164
[Hệ CQ,LT,VLVH,VB2] Kiểm tra dữ liệu học phí học kỳ dự thính 1 năm 2014 - 2015 đợt 3 PDF. In Email
Thứ ba, 25 Tháng 11 2014 08:18

Phòng Tài chính thông báo về việc kiểm tra dữ liệu đóng học phí học kỳ dự thính 1 năm 2014 - 2015 hệ Chính qui, Liên thông, VLVH, Văn bằng 2 đợt 3

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 25 Tháng 11 2014 08:22
Đọc thêm...
 
[HỆ CQ,LT,VLVH,VB2] Đóng tiền học phí học kỳ dự thính 1/14-15 đợt 3 PDF. In Email
Thứ ba, 11 Tháng 11 2014 09:55

Thông báo nộp học phí học kỳ dự thính 1 năm 2014 - 2015 đợt 3 dành cho sinh viên bậc Đại học, Cao đẳng hệ Chính qui, hệ Liên thông, Vừa làm vừa học, Văn bằng 2

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 11 Tháng 11 2014 14:46
Đọc thêm...
 
[Hệ CQ] Đóng tiền học phí các lớp liên kết 3+1 năm 2014 - 2015 của Khoa Tài chính ngân hàng PDF. In Email
Thứ hai, 03 Tháng 11 2014 14:49

Thông báo nộp học phí các lớp liên kết đào tạo 3+1 Khoa Tài chính ngân hàng năm học 2014 - 2015.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 06 Tháng 11 2014 11:15
Đọc thêm...
 

HỌC PHÍ HỌC KỲ

[Hệ CQ] Kiểm tra dữ liệu đóng học phí học kỳ 1/14-15.. (06/11/2014)
Phòng Tài chính
Phòng Tài chính thông báo về việc kiểm tra dữ liệu đóng học phí học kỳ 1 năm 2014 - 2015 dành cho sinh viên bậc Đại học, Cao đẳng hệ Chính qui đợt 4.Sinh viên lưu ý : dữ liệu sau là dữ liệu được cập nhật..