Liên kết Website

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Khách Online

Hiện có 74 khách Trực tuyến

Lượt truy cập

Số lần xem bài viết : 83128
[Hệ CQ] Thông báo nộp học phí học kỳ 2 năm 2015-2016 - Đợt 2 PDF. In Email
Thứ ba, 02 Tháng 2 2016 07:57

Thông báo nộp học phí học kỳ 2 năm 2015 - 2016 đợt 2 của bậc Đại học, Cao đẳng hệ Chính qui....

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 02 Tháng 2 2016 16:22
Đọc thêm...
 
[Hệ LT,VLVH,VB2] Thông báo kiểm tra dữ liệu học phí học kỳ 2/15-16 PDF. In Email
Thứ hai, 01 Tháng 2 2016 08:26

Phòng Tài chính thông báo về việc kiểm tra dữ liệu đóng học phí học kỳ 2 năm 2015 - 2016 của bậc Đại học, Cao đẳng hệ Liên thông, Vừa làm vừa học, Văn bằng 2 đợt nộp từ ngày 04/01/2016 đến 22/01/2016.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 02 Tháng 2 2016 16:22
Đọc thêm...
 
[Hệ CQ] Thông báo kiểm tra dữ liệu nộp lệ phí thi MOS đợt tháng 01/2016 PDF. In Email
Thứ hai, 04 Tháng 1 2016 14:10

Phòng Tài chính thông báo về việc kiểm tra dữ liệu đóng lệ phí thi MOS đợt tháng 01/2016 của bậc Đại học, Cao đẳng hệ Chính qui đợt nộp từ ngày 28/12/2015 đến 30/12/2015.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 04 Tháng 1 2016 14:21
Đọc thêm...
 

HỌC PHÍ HỌC KỲ

[Hệ CQ,LT,VLVH,VB2] Nộp học phí ôn và thi tốt nghiệp.. (11/01/2016)
Phòng Tài chính
Thông báo nộp học phí ôn và thi tốt nghiệp các môn Cơ sở và Chuyên ngành của sinh viên có kế hoạch tốt nghiệp đợt tháng 04/2016.....

HỌC PHÍ/ LỆ PHÍ TỐT NGHIỆP