Liên kết Website

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Khách Online

Hiện có 196 khách Trực tuyến

Lượt truy cập

Số lần xem bài viết : 309444

HỌC PHÍ HỌC KỲ

[Hệ CQ] Đóng tiền học phí học kỳ hè năm.. (14/04/2014)
Phòng Tài chính
Căn cứ theo kế hoạch thu học phí học kỳ hè năm 2013 - 2014 của bậc Đại học, Cao đẳng chính qui được Ban giám hiệu phê duyệt. Nay Phòng tài chính thông báo thời..

HỌC PHÍ/ LỆ PHÍ TỐT NGHIỆP

[Hệ CQ,LTVL,VB2] Đóng tiền lệ phí nhận bằng.. (04/04/2014)

Căn cứ theo thông báo số 58/1-13/2013/PTC-TB ngày 20 tháng 12 năm 2012 về việc thu học phí tốt nghiệp năm 2013.Căn cứ theo kế hoạch số 1179/2013/KH-TĐT ngày 20 tháng 09..