Liên kết Website

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Khách Online

Hiện có 147 khách Trực tuyến

Lượt truy cập

Số lần xem bài viết : 198035
[Hệ LT,VLVH,VB2] Kiểm tra dữ liệu học phí HK 2/2014 - 2015 đợt từ ngày 05/01 đến 23/01/2015 PDF. In Email
Thứ tư, 28 Tháng 1 2015 13:05

Kiểm tra dữ liệu học phí học kỳ 2 năm 2014 - 2015 hệ Liên thông, VLVH, VB2 đã nộp từ ngày 05/01 đến 26/01/2015

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 28 Tháng 1 2015 13:18
Đọc thêm...
 
[Hệ CQ] Đóng tiền học phí học kỳ 2/2014 - 2015 - đợt 2 PDF. In Email
Thứ sáu, 23 Tháng 1 2015 16:26

Thông báo nộp học phí học kỳ 2 năm 2014 - 2015 đợt 2 của sinh viên bậc Đại học, Cao đẳng hệ Chính qui

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 27 Tháng 1 2015 11:14
Đọc thêm...
 

HỌC PHÍ HỌC KỲ

[Hệ CH] Đóng tiền học phí lần 3 bậc Cao học khóa 2013.. (15/01/2015)
Phòng Tài chính
Thông báo nộp học phí lần 3 khóa 2013 - 2015 của bậc Cao học tại Thành phố Hồ Chí Minh..