Liên kết Website

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Khách Online

Hiện có 105 khách Trực tuyến

Lượt truy cập

Số lần xem bài viết : 302232
[Hệ CQ,LT,VLVH,VB2] Đóng tiền học phí học kỳ DT 2 năm 2014 - 2015 đợt 2 PDF. In Email
Thứ hai, 18 Tháng 5 2015 08:33

Thông báo đóng tiền học phí học kỳ dự thính 2/2014 - 2015 đợt 2 từ ngày 25/05/2015 đến 27/05/2015

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 19 Tháng 5 2015 13:42
Đọc thêm...
 
[Hệ CQ] Kiểm tra dữ liệu học phí học kỳ hè năm 2014 - 2015 PDF. In Email
Thứ tư, 13 Tháng 5 2015 14:36

Kiểm tra dữ liệu học phí học kỳ hè năm 2014 - 2015 đợt từ ngày 20/04/2015 đến 08/05/2015

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 13 Tháng 5 2015 14:41
Đọc thêm...
 
[Hệ LT,VLVH,VB2] Đóng tiền học phí học kỳ 3 năm 2014 - 2015 PDF. In Email
Thứ tư, 13 Tháng 5 2015 09:03

Thông báo nộp học phí học kỳ 3/2014 - 2015 hệ Liên thông, Vừa làm vừa học, Văn bằng 2

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 13 Tháng 5 2015 13:14
Đọc thêm...
 
[Hệ CQ] Đóng tiền học phí học kỳ hè năm 2014 - 2015 PDF. In Email
Thứ ba, 14 Tháng 4 2015 14:31

Thông báo nộp học phí học kỳ hè năm 2014 - 215 bậc Đại học, Cao đẳng hệ Chính qui

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 16 Tháng 4 2015 13:44
Đọc thêm...
 

HỌC PHÍ HỌC KỲ

[Hệ CQ,LT,VLVH,VB2] Kiểm tra dữ liệu học phí học kỳ.. (07/04/2015)
Phòng Tài chính
Kiểm tra dữ liệu đóng học phí học kỳ dự thính 2 năm 2014 - 2015 đợt từ ngày 20/03/2015 đến 31/03/2015..