Liên kết Website

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Khách Online

Hiện có 182 khách Trực tuyến

Lượt truy cập

Số lần xem bài viết : 440749
[Hệ LT,VLVH,VB2] Kiểm tra dữ liệu học phí học kỳ 1/2014 - 2015 PDF. In Email
Thứ ba, 21 Tháng 10 2014 13:39

Phòng Tài chính thông báo về việc kiểm tra dữ liệu đóng học phí học kỳ 1 năm 2014 - 2015 hệ LT, VLVH, VB2

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 21 Tháng 10 2014 13:43
Đọc thêm...
 
[Hệ CQ,LT,VLVH,VB2] Đóng tiền học phí học kỳ dự thính 1/14-15 đợt 2 PDF. In Email
Thứ tư, 15 Tháng 10 2014 10:38

Thông báo nộp học phí học kỳ học kỳ dự thính 1 năm 2014 - 2015 đợt 2 dành cho các bạn sinh viên có đăng ký bổ sung môn TOEIC và các sinh viên chưa hoàn tất học phí trong đợt 1.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 15 Tháng 10 2014 11:22
Đọc thêm...
 
[Hệ LT,VLVH,VB2] Đóng tiền học phí học kỳ 1/14-15 PDF. In Email

Thông báo nộp học phí học kỳ 1 năm 2014 - 2015 hệ Liên thông, Vừa làm vừa học, Văn bằng 2

Đọc thêm...
 
Thông báo nộp học phí ôn thi tuyển sinh LT, VLVH, VB2 năm 2014 PDF. In Email
Thứ năm, 11 Tháng 9 2014 16:10

Thông báo nộp tiền học phí ôn thi tuyền sinh Liên thông, Vừa làm vừa học, Văn bằng 2 năm 2014

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 19 Tháng 9 2014 08:26
Đọc thêm...
 

HỌC PHÍ HỌC KỲ

[HêCQ,LT,VLVH,VB2] Kiểm tra dữ liệu học phí học kỳ.. (02/10/2014)
Phòng Tài chính
Phòng Tài chính thông báo về việc kiểm tra dữ liệu đóng học phí học kỳ dự thính 1 năm 2014 - 2015..

HỌC PHÍ/ LỆ PHÍ TỐT NGHIỆP

[Hệ CQ] Nộp lệ phí thi chứng chí MOS quốc tế học kỳ.. (04/08/2014)

Căn cứ theo kế hoạch triển khai giảng dạy các học phần Cơ sở tin học theo chuẩn quốc tế MOS trong năm 2013 – 2014 được Ban giám hiệu phê duyệt.Căn cứ theo tờ trình ngày 19 tháng 02 năm 2014 về việc đề..