Liên kết Website

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Khách Online

Hiện có 238 khách Trực tuyến

Lượt truy cập

Số lần xem bài viết : 363548
[Hệ CQ] Đóng tiền học phí học kỳ 1 năm 2015 - 2016 PDF. In Email
Thứ hai, 29 Tháng 6 2015 07:55

Thông báo đóng học phí học kỳ 1/2015 - 2016 dành cho sinh viên bậc Đại học, Cao đẳng hệ Chính quy từ ngày 07/07 đến 31/07/2015

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 29 Tháng 6 2015 15:55
Đọc thêm...
 
[Hệ CQ] Đóng tiền học phí học kỳ hè năm 2014 - 2015 đợt 3 PDF. In Email
Thứ năm, 25 Tháng 6 2015 16:51

Thông báo nộp học phí học kỳ hè năm 2014 - 2015 đợt 3 dành cho sinh viên bậc Đại học, Cao đẳng hệ Chính qui

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 25 Tháng 6 2015 16:55
Đọc thêm...
 
[Hệ LT,VLVH,VB2] Đóng tiền học phí học kỳ 3 năm 2014 - 2015 đợt 2 PDF. In Email
Thứ hai, 15 Tháng 6 2015 08:44

Thông báo nộp học phí học kỳ 3 năm 2014 - 2015 đợt 2 dành cho sinh viên bậc Đại học, Cao đẳng hệ Liên thông, Vừa làm vừa học, Văn bằng 2 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 17 Tháng 6 2015 08:09
Đọc thêm...
 
[Hệ CQ,LT,VLVH,VB2] Nộp học phí ôn và thi tốt nghiệp các môn CS và CN đợt tháng 09/2015 PDF. In Email
Thứ tư, 17 Tháng 6 2015 07:30

Nộp học phí ôn và thi tốt nghiệp các môn Cơ sở và Chuyên ngành đợt tháng 09/2015 dành cho sinh viên bậc Đại học, Cao đẳng hệ Chính qui, Liên thông, Vừa làm vừa học, Văn bằng 2

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 17 Tháng 6 2015 08:07
Đọc thêm...
 
[Hệ CQ] Kiểm tra dữ liệu học phí học kỳ hè năm 2014 - 2015 đợt 2 PDF. In Email
Thứ ba, 16 Tháng 6 2015 13:59

Kiểm tra dữ liệu đóng học phí học kỳ hè năm 2014 - 2015 của bậc Đại học, Cao đẳng hệ Chính qui đợt 2 từ ngày 10/06/2015 đến 12/06/2015

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 16 Tháng 6 2015 14:04
Đọc thêm...
 

HỌC PHÍ HỌC KỲ

[Hệ LT,VLVH,VB2] Kiểm tra dữ liệu học phí học kỳ 3.. (09/06/2015)
Phòng Tài chính
Kiểm tra dữ liệu học phí học kỳ 3 năm 2014 - 2015 của bậc Đại học, Cao đẳng hệ Liên thông, Vừa làm vừa học, Văn bằng 2 đợt từ ngày 18/05/2015 đến 05/06/2015..